Wprowadzamy innowacyjne technologie do świata finansów

Tworzymy zespół najlepszych specjalistów w branży
Atmosfera pracy ma znaczenie. Dbamy o to.
Do pracy dojeżdżamy na rowerach zarabiając na tym 1 zł za 1 km

Jesteśmy ekspertami w obszarze ekspresowych przelewów, płatności i autoryzacji on-line oraz automatyzacji sprzedaży w Internecie.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line – od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku.

Klientom indywidualnym oferujemy bezpieczne i niezawodne narzędzia do automatycznego wykonywania płatności, przelewów ekspresowych, pożyczek społecznościowych, doładowań telefonów, zakupu ubezpieczeń, wymiany walut.

Nasza oferta kierowana do biznesu obejmuje rozwiązania dla wystawców faktur, e-handlu, Towarzystw Ubezpieczeniowych i Banków. Dostarczamy narzędzia do obsługi elektronicznych płatności, systemy obsługi e-faktur, systemy płatności natychmiastowych, systemy weryfikacyjne i autoryzacyjne, systemy obsługi i wsparcie sprzedaży produktów bankowych.

Co nas wyróżnia?

Mamy 15-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych usług w obszarze płatności elektronicznych.

 • Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy system doładowań telefonów on-line i zaoferowaliśmy go Bankom w formule B2B2C.
 • Dziś obsługujemy ponad 2,5 mln transakcji doładowań miesięcznie.
 • Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy system przelewów natychmiastowych, który wdrożyliśmy w kilkunastu bankach.
 • Dziś, nasz działający w oparciu o pierwszą w Polsce zgodę Narodowego Banku Polskiego System SPBC obejmuje ponad 70 Banków i obsługuje ponad 150 tysięcy przelewów natychmiastowych miesięcznie.
 • Jako pierwsi w Polsce z sukcesem uruchomiliśmy serwis pożyczek społecznościowych kokos.pl
 • Do dziś ponad 100 tysięcy Użytkowników udzieliło sobie prawie 260 tysięcy pożyczek na łączną kwotę ponad 115 mln złotych.
 • Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system obsługi faktur elektronicznych w Telekomunikacji Polskiej SA oparty o generowanie faktur w formacie .pdf.
 • Dziś ponad 6 mln Klientów korzysta z naszych systemów on-line wdrożonych u kilkunastu największych dostawców usług. Rocznie przetwarzamy 3 mln płatności o łącznej wartości ponad 270 mln złotych.

Nasze innowacje wychodzą poza samą technologię. Proponujemy modele biznesowe otwierające partnerom drzwi do nowych usług i źródeł przychodu. Zdecydowaną większość systemów proponujemy w modelu, w którym Partner otrzymuje część marży za procesowane przez nas usługi. W ten sposób usługa, która dotychczas był kosztem, dla naszego Partnera oznacza dodatkowy zysk.

Trzymamy rękę na pulsie trendów i jesteśmy tam, gdzie nasi Klienci. Dzięki technologii Responsive Web Design nasze usługi są dostępne we wszystkich kanałach i na wszystkich platformach.

Usługi, jakie oferujemy naszym Partnerom są zwykle implementowane po raz pierwszy w ich organizacjach, a nawet po raz pierwszy na rynku. Ponieważ jesteśmy jednocześnie dostarczycielem i integratorem własnych technologii, możemy zapewnić tak pożądaną przy innowacyjnych wdrożeniach elastyczność.

Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi. Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Nagrody

W trakcie swojej działalności zdobyliśmy szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należą m.in.: zajęcie 3 razy z rzędu (w 2006, 2007 i 2008 r.) pierwszego miejsca w rankingu Fast50 (najszybszy rozwój w Europie Środkowej) wg Deloitte, zdobyty 3 razy z rzędu (w 2009, 2010 i 2011 r.) tytuł największej w Polsce firmy świadczącej usługi outsourcingu (wg Computerworld), a także obecność w zestawieniach największych polskich firm wg Polityki i Rzeczpospolitej. Do cennych nagród i wyróżnień należą też przyznane przez Związek Banków Polskich m.in.: wyróżnienie "Partner Roku 2007" i tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej dla Sebastiana Ptaka, Dyrektora Zarządzającego Blue Media.

Kultura organizacji i odpowiedzialny biznes

Jesteśmy z Sopotu. Bliskość morza i natury wpływa na sposób w jaki działamy. Czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko. Zarówno naturalne, społeczne jak i biznesowe.

Środowisko naturalne

Szanujemy przyrodę i staramy się, by nasza działalność odciskała się na niej w jak najmniejszym stopniu.

 • Nasze nowe biuro i serwery już wkrótce zasilane będą w pełni przez energię słoneczną.
 • Jako jedni z pierwszych zaczęliśmy walczyć z papierowymi fakturami.
 • Aktywnie wspieramy transport rowerowy, a nawet płacimy Pracownikom za przyjeżdżanie rowerem do pracy.

Środowisko społeczne

Dbamy o naszych pracowników, równowagę między pracą a życiem prywatnym i wszechstronny rozwój

 • Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny.
 • Znakomita większość naszych pracowników pracuje w ramach umowy o pracę.
 • Dofinansowujemy naukę języków, studia i ubezpieczenie medyczne.
 • Wspieramy aktywność fizyczną, m.in. dofinansowując karty sportowe.
 • Mamy własną otwartą drużynę biegową, której finansujemy udział w zawodach.
 • Organizujemy Szlachetną Paczkę i wspieramy inne lokalne inicjatywy charytatywne.

Środowisko biznesowe

Staramy się, aby wszystko co robimy przynosiło korzyści Klientom i Partnerom

 • Nasze usługi ułatwiają życie.
 • Mamy przejrzyste cenniki i sposoby rozliczania.
 • Modele naszych usług zawsze zakładają zysk dla Partnera.
 • Dzielimy się swoim sukcesem, m.in. wspierając start-upy technologiczne.
 • Jesteśmy członkiem Klastra technologicznego INTERIZON, wspierający rozwój branży nowych technologii na Pomorzu.
 • Jako członek Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich działamy na rzecz rozwoju i informatyzacji sektora finansowego w Polsce.
 • Organizujemy Szlachetna Paczkę i wspieramy inne lokalne inicjatywy charytatywne.

Nie boimy się wyzwań. Wierzymy, że kultura organizacyjna jaką tworzymy, oparta na szacunku i zaangażowania, pozwala nam robić to co robimy w możliwie najlepszy sposób.

Blue Media. Opłaca się.

Dane spółek tworzących grupę kapitałową Blue Media

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).
W skład zarządu Blue Media S.A. wchodzą:

 • Konrad Kucharski – Prezes Zarządu
 • Andrzej Antoń - Członek Zarządu
 • Sebastian Ptak - Członek Zarządu

Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350284, NIP 204-000-24-95, REGON 220921646, kapitał zakładowy 60 700 złotych.
W skład zarządu Blue Services Sp. z o.o. wchodzą:

 • Janusz Dudziński - Członek Zarządu
 • Wojciech Murawski - Członek Zarządu

Blue Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000347929, NIP 585-145-14-26, REGON 220910967, kapitał zakładowy 566 400 złotych.
W skład zarządu Blue Finance Sp. z o.o. wchodzą:

 • Andrzej Antoń - Prezes Zarządu
 • Andrzej Popielski - Członek Zarządu

BM Property Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000448498, NIP 525-239-65-72, REGON 141020884, kapitał zakładowy 2 160 000 złotych.
W skład zarządu BM Property Sp. z o.o. wchodzą:

 • Dariusz Popiołek - Członek Zarządu

Ład korporacyjny w Blue Media S.A.

Blue Media S.A., na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożyła i stosuje bez istotnych odstępstw „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dokumencie, którego treść dostępna jest na stronach internetowych KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Każdy klient ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej usług lub działalności Blue Media S.A. Skargę lub reklamację można złożyć pisemnie, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie – dane kontaktowe Spółki dostępne są na stronie: http://bluemedia.pl/kontakt. Spółka odpowiada na skargi lub reklamacje bez zbędnej zwłoki.

Struktura organizacyjna Blue Media S.A.:

Struktura Organizacyjna Blue Media S.A.

Informacje dodatkowe:

 1. Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP17/2013.
 2. Blue Media S.A., decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 2/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., uzyskała zgodę na prowadzenie systemu płatności o nazwie "System płatności BlueCash".
  Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności znaleźć można na stronie NBP
  Regulamin Systemu Płatności BlueCash (pdf)
 3. W dniu 27.10.2014 r. Blue Media S.A. uzyskała certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) wydany przez SC2labs Sp. z o.o., potwierdzający spełnianie przez Spółkę wymagań zapewniających bezpieczeństwo danych w ramach obsługiwanych przez spółkę transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. Blue Media S.A. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11050.
 5. Blue Services Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 9566.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące Blue Finance Sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej: https://bluefinance.pl/firma

Partnerzy i Klienci

Szczegóły